Uned Cyswllt y Cynulliad

Mae Uned Cyswllt y Cynulliad y Gymdeithas yn adeiladu ar y gwaith lobïo mae'r Gymdeithas yn ei wneud yn barod a'i wneud megis ymateb i ymgynghoriadau, cwrdd â gwleidyddion, cyflwyno tystiolaeth, dadleuon, polisïau a newidiadau deddfwriaethol er mwyn cryfhau’r Gymraeg.

Mewn ymateb i ddyrannu grymoedd deddfu i’r Cynulliad, ac o ganlyniad i'r gwaith helaeth a wnawn eisoes wrth ymateb i ymgynghoriadau a'r dylanwadu polisi cyhoeddus mae'r Gymdeithas wedi tynnu at ei gilydd grŵp o bobl i ffurfio a phwyso am dderbyn polisïau penodol mewn perthynas â materion sy'n gyfrifoldeb gan ein llywodraeth ganolog.

Mae'r grŵp yn cwrdd yn rheolaidd - tua unwaith pob chwe wythnos - i ystyried y strategaeth ynghylch dylanwadu ar ddeddfwriaeth a pholisïau Llywodraeth a Chynulliad Cymru, ac i raddau llai ar San Steffan, Ewrop, Llywodraeth Leol a sefydliadau eraill.

Prif waith yr uned yw: adnabod cyfleoedd i ddylanwadu ar bolisïau neu ymgynghoriadau; bwydo polisïau Cymdeithas yr Iaith i'r prosesau a'r cyfleoedd y'u hadnabyddir; trosglwyddo’r wybodaeth hon i grwpiau ymgyrch a Senedd y Gymdeithas fydd yn gallu defnyddio hynny er mwyn strwythuro'r ymgyrch weithredol.

Mae gyda ni dri fath o bobl yn gweithio fel rhan o'r uned: ymchwilwyr, lobïwyr, yn ogystal â phobl â dealltwriaeth o’r gyfraith.

Os hoffech wirfoddoli gyda'r Uned neu gael rhagor o wybodaeth, gallwch gysylltu â Colin Nosworthy ar 02920 486469 neu colin@cymdeithas.org

Cyfarfod nesaf am 8pm Nos Lun, Mawrth 3ydd, yn nhafarn y Caio, Caerdydd a thros Skype.

Beth allai wneud?

Mae sawl ffordd gallwch chi helpu'r ymgyrch...

Dewch 'nôl yn fuan i gynorthwyo.

Dogfennau