Hawliau i'r Gymraeg

Mynnu Hawliau i'r Gymraeg yn y Sector Breifat – Lansiad

Mae ymgyrchwyr iaith wedi cyhoeddi cynlluniau i ymestyn hawliau i wasanaethau Cymraeg i'r sector breifat gyfan, yn dilyn addewid gan Lywodraeth newydd Cymru y caiff deddfwriaeth iaith ei chryfhau.

Galw am enw uniaith Gymraeg i'r Cynulliad

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am ail-enwi'r Cynulliad gyda'r enw uniaith Gymraeg 'Senedd' cyn pleidlais ym mae Caerdydd wythnos yma. 

Mae cynnig sy'n cael ei drafod ddydd Mawrth yn cynnig ystyried enw newydd i'r ddeddfwrfa genedlaethol, ac mae nifer o wleidyddion wedi dadlau dros fabwysiadu'r enw 'Parliament' yn lle Cynulliad.

Dywedodd Manon Elin, cadeirydd grŵp hawl Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:

Hawliau i'r Miliwn - Bancio yn Gymraeg

02/08/2016 - 14:00
2pm, Dydd Mawrth, 2 Awst
Uned y Gymdeithas
Meryl Davies (Llywydd, Merched y Wawr), Sian Howys (Cymdeithas) ac eraill

Dim hawl i siarad Cymraeg yn San Steffan

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu sylwadau'r Gweinidog Chris Grayling heddiw wrth iddo

Llythyr Agored at y Prif Weinidog: Hawl i Siarad Cymraeg yn San Steffan

Annwyl Brif Weinidog David Cameron AS,

Cwyn am ddiffyg gwersi nofio Cymraeg

Annwyl Gomisiynydd y Gymraeg,

Ysgrifennaf gwyn swyddogol ar ran nifer o aelodau Cymdeithas yr Iaith ac ar ran pobl Cymru yn gyffredinol ynghylch diffyg cydymffurfiaeth cynghorau â'r Safonau ynghylch cynnig cyrsiau addysg. 

Atodaf ymchwil rydym wedi ei wneud o bob cyngor sir a nifer o ganolfannau hamdden sy'n dangos bod nifer fawr o awdurdodau lleol yn torri Safon 84.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • nesaf >
 • olaf >>