Addysg

A call for the next vice-chancellor of Aberystwyth University to be able to speak Welsh

Cell Pantycelyn of Cymdeithas yr Iaith has written to Aberystwyth University to call for assurances that the next vice-chancellor of the University can speak Welsh.

Three weeks ago, the current vice-chancellor, Professor April McMahon, announced that she will resign in July.

In the letter, Elfed Wyn Jones, chairman of Cell Pantycelyn said:

Galwad i is-ganghellor nesaf Prifysgol Aberystwyth fedru’r Gymraeg

Mae Cell Pantycelyn Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ysgrifennu at Brifysgol Aberystwyth i ofyn am sicrwydd y bydd is-ganghellor nesaf y brifysgol yn medru’r Gymraeg. 

Dair wythnos yn ôl, cyhoeddodd yr is-ganghellor presennol, yr Athro April McMahon, y bydd hi’n ymddiswyddo fis Gorffennaf.

Yn y llythyr, dywedodd Elfed Wyn Jones, cadeirydd y Gell,

Llythyr yn galw ar i Is-Ganghellor nesaf Prifysgol Aberystwyth allu siarad Cymraeg

Annwyl Gyngor Prifysgol Aberystwyth,  
Ysgrifennwn atoch ynghylch swydd yr is-ganghellor.  

Wrth i chi fynd ati i benodi is-ganghellor newydd, dros dro tan fis Gorffennaf, ac yn barhaol wedi hynny, gofynnwn i chi sicrhau fod y person a gaiff ei benodi yn rhugl yn y Gymraeg fel y gall ddefnyddio'r Gymraeg wrth weithio bob dydd, ac yn deall anghenion y gymuned Gymraeg sydd yn y brifysgol.

First Minister to abolish second language Welsh - Cymdeithas welcomes commitment to learning 'continuum'

Cau Ysgol Llangynfelyn

Wrth ymateb i benderfyniad Cyngor Ceredigion i gau Ysgol Llangynfelyn dywedodd Bethan Williams, Swyddog Maes Dyfed Cymdeithas yr Iaith:

Adroddiad addysg: cryfhau'r achos dros addysg cyfrwng Cymraeg i bawb

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu adroddiad gan bwyllgor addysg y Cynulliad sy'n cryfhau'r achos dros weithredu ar frys i sicrhau addysg Gymraeg i bawb. 

Coleg Cymraeg Cenedlaethol - Datblygu neu ddirywio

Mewn llythyron at y pedair plaid yn y Cynulliad, mae Cymdeithas yr Iaith yn galw am gamau i sicrhau twf a datblygiad y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Dywedodd Miriam Williams ar ran grŵp addysg Cymdeithas yr Iaith:

Bwriad Carwyn Jones i 'ddisodli Cymraeg ail iaith' - croeso gofalus

Rali Miliwn o Siaradwyr Cymraeg - Addysg Gymraeg i Bawb!

13/02/2016 - 13:00

Rali Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

Addysg Gymraeg i Bawb!

1pm, Dydd Sadwrn, 13eg Chwefror 2016

Tu allan i Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Caerdydd

Dyma gyfle i ddathlu'r Gymraeg a'i phwysigrwydd i bawb yn y wlad. Dewch i godi llais am ein hiaith genedlaethol cyn y gêm rygbi rhwng Cymru a'r Alban ac i roi'r Gymraeg ar yr agenda cyn etholiadau'r Cynulliad.

Bydd bysiau'n cael eu trefnu, cysylltwch gyda ni am ragor o wybodaeth:

Gogledd: gogledd@cymdeithas.cymru / 01286 662908

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • nesaf >
 • olaf >>