(Peidiwch ag) Ymaelodi

Dydy'r awdurdodau ddim am i chi ymaelodi...

ond er mwyn gwneud, llenwch y ffurflen yma!

 

Cost aelodaeth (lleiafswm – gwerthfawrogir pob cyfraniad!)

  • Myfyrwyr Ysgol a'r Di-gyflog - £4 y flwyddyn
  • Myfyrwyr Coleg, Pensiynwyr Gwladol - £8 y flwyddyn
  • Mewn gwaith - £18 y flwyddyn (sef £1.50 y mis)

Rwyf am ymaelodi â thalu pob mis:

 

Os hoffech gefnogi'n ariannol yn unig – heb ymaelodi – ewch yma
Mae fwy o wybodaeth am beth allech ei wneud fel aelod, a ffyrdd eraill o dalu, yma
I dalu am flwyddyn yn unig - ewch yma