Steddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015

Rhwng y 25ed a'r 30fed o Fai fe fydd Uned Cymdeithas yr Iaith ar faes Eisteddfod yr Urdd! 

Bydd pob digwyddiad yn cychwyn ar ein Uned ar y maes (unedau 33/34). Dewch i ffeindio ni! Byddwn gyferbyn â Chaffi Mr Urdd.

Digwyddiadau'r wythnos:

Lansiad Llyfr Welsh Not 21 

1:30pm, Dydd Llun 25/5 ar ein huned ar y Maes. 

Noson Pride: 30 Mlynedd ers Streic y Glowyr (noson ar y cyd gyda Stonewall Cymru) 

7pm, Dydd Mawrth 26/5 - Clwb Rygbi Nelson 

Adam Price (Gwleidydd), Sian Howys (Cymdeithas) ac Andrew White (Stonewall) 

Welsh Not Mewn Addysg Gynradd
 
1:30pm, Dydd Mercher 27/5 ar ein huned ar y Maes
 
Hap a Damwain neu Loteri Cod Post yw darpariaeth ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn eich cymuned, a bydd ysgolion eraill yn parhau  gyda methiant "Cymraeg Ail Iaith" byddwn yn cyflwyno llythyr ar y maes i ddod a sylw at hyn.
 

Cyflwyno Llyfr Welsh Not 21 i Lywodraeth Cymru  

1:30pm, Dydd Sadwrn 30/5 ar ein huned ar y Maes

gyda Keith Davies AC, Cor Cochion Caerdydd ac eraill. 

Bydd llawer mwy yn digwydd ar yr Uned drwy gydol yr wythnos. Dewch draw i gymryd rhan yn cystadleuaeth dylunio crys-t neu i sgwrsio am yr hyn sydd yn bwysig i CHI - ymunwch a'r frwydr dros hawliau a rhyddid 

Eisiau Gwirfoddoli?

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i greu propiau i'r Uned, gwirfoddoli yn yr Eisteddfod ei hunain, ac i grwydro'r maes mewn siwt tafod enfawr yn radicaleiddio ieuenctid Cymru.

Cysylltwch â de@cymdeithas.org neu ffoniwch 02920486469 os allech gyfrannu.