GWENNO • OMALOMA • BITW • PYS MELYN GWENER 10 AWST

£15.00
Dyddiad: 
Gwener, Awst 10th am 7:30 pm
 GWENNO • OMALOMA • BITW • PYS MELYN GWENER 10 AWST

Clwb Ifor Bach, Caerdydd. Drysau 7:30yh

Nos Wener, 10fed Awst 2018

Cyfyngiad oedran 18+

Bydd tocynnau'n cael eu hanfon atoch chi ymlaen llaw, ond bydd rhaid casglu unrhyw docyn a archebir ar ôl 31 Gorffennaf o'n stondin yn y Bae.

Mae gan y Gymdeithas bolisi ymddygiad, yma.

Gallech hefyd brynu tocyn gostyngol ar gyfer holl adloniant yr wythnos (gan arbed £15) yma

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

Pris: £15.00