Nwyddau

Plethyn, Geraint Løvgreen, Cowbois Rhos Botwnnog, Gai Toms

Plethyn
Cowbois Rhos Botwnnog
Geraint Løvgreen
Gai Toms
Sgilti

Drysau 7:30pm, Sadwrn, Awst 1af.
Clwb Rygbi'r COBRA, Meifod.

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

£12.00

Meic Stevens, Gareth Bonello, Efa Supertramp, Jamie Bevan

Meic Stevens
Gareth Bonello
Efa Supertramp

Jamie Bevan
Sgilti

Drysau 7pm, Sul, Awst 2il.
Clwb Rygbi'r COBRA, Meifod,

Nodwch y bydd Meic Stevens yn gorffen canu am 9 yh, felly cyrhaeddwch yn brydlon er mwyn osgoi cael eich siomi! Adloniant yn y Clwb i ddilyn, gyda cherddoriaeth a bar tan yr oriau mân.

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

£12.00

Clwb Senglau'r Selar - Candelas, Capten Smith, Y Galw, Ysgol Sul, Sŵnami (set DJ)

Clwb Senglau'r Selar:

Candelas
Capten Smith
Y Galw
Ysgol Sul
Sŵnami (set DJ)

Drysau 7.30pm, Llun, Awst 3ydd
Clwb Rygbi'r COBRA, Meifod.

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

£8.00

Steve Eaves, Y Ffug, Blodau Gwylltion, Lobsgows

Steve Eaves
Y Ffug
Blodau Gwylltion
Lobsgows

Degawd
Sgilti (Set DJ)

Drysau 7.30pm, Mercher, Awst 5ed.
Clwb Rygbi'r COBRA, Meifod.

Nodwch y bydd Y Ffug a Lobsgows yn canu yn adeilad y clwb am 11yh wedi i'r bandiau eraill orffen yn y babell (oherwydd cyfyngiadau trwyddedu) - dim ond lle i 200 sydd yn yr ystafell, ond bydd bar arall ar gael i lawr y grisiau.

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

£12.00

Clustiau cŵn, Radio Rhydd, Y Mellt, Mr Phormula

Clustiau Cŵn
Radio Rhydd
Y Mellt
Mr Phormula

Drysau 7.30pm, Iau, Awst 6ed.
Clwb Rygbi'r COBRA, Meifod.

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

£10.00

Maffia Mr Huws
Y Gwyryf
Band Pres Llareggub
Tymbal
Gareth Potter (Set DJ)

Drysau 7.30pm, Gwener, Awst 7fed.
Clwb Rygbi'r COBRA, Meifod.

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

£10.00

Bob Delyn, Kookamunga, Cledrau, Henebion, Welsh Whisperer

Bob Delyn
Kookamunga
Cledrau
Henebion
Welsh Whisperer
Pobol y Twll

Drysau 7.30pm, Sadwrn, Awst 8fed.
Clwb Rygbi'r COBRA, Meifod.

Mae holl waith Cymdeithas yr Iaith yn dibynnu ar roddion ac ymroddiad ein haelodau.
Beth am ymaelodi nawr?

£10.00

Cwrs Cymraeg Amgen: Penwythnos Dysgwyr yn Nhresaith

30ain Hydref - 1af Tachwedd 2015

Canolfan Tresaith, Tresaith, Ceredigion

£50.00

Tocyn wythnos gigs Steddfod Meifod 2015

Mae'r tocyn arbennig hwn yn caniatâu mynediad i bob un o'r 7 noswaith arbennig mae'r Gymdeithas yn trefnu yn y COBRA eleni, o'r 1af i'r 8fed o Awst, £15 yn llai na thalu am bob nos yn unigol.

Mae'r tocyn hefyd yn cynnwys Crys-T gwerth £5 i'w gasglu yn wythnos yr Eisteddfod - felly dyma gyfle i arbed £20 a mwynhau wythnos o gerddoriaeth!

ON. nid yw'r tocyn yn cynnwys gwersylla - ewch yma i archebu lle i'ch pabell neu garafán.

£59.00