Nwyddau

Y Betti Galws (CD)

Y Betti Galws

EP cyntaf Y Betti Galws, sesiwn gwreiddiol C2

£2.00

Sherbet Antlers (CD)

Sherbet Antlers Catatonia

Sengl Hikikomorai gan Sherbet Antlers, grwp a ffurfiwyd gan cyn aelodau Catatonia (2003)

Nifer cyfyngedig iawn

£2.50

Paccino - Checkpoint Charlie (CD)

Paccino

EP Paccino, Checkpoint Charlie, ar Recordiau Rima

£2.50
Dewis o bum lliw.

Dewisa allan o'r pum lliw sydd ar gael neu cer am un o bob un! Faint bynnag wyt yn prynu, noda dy ddewis o liwiau, gan gofio bod dau ddewis o glas - tywyll a golau.

£5.99

Crys-T Neud nid Deud 'cul' wedi ffitio

£10.00
Banerog - Hywel Griffiths
£5.95
Hawl i'r Gymraeg - Gwion Lewis
£7.95

Bathodyn Tafod

Bathodyn metel - logo'r Gymdeithas gyda rhimyn lliw aur neu gefndir lliw arian.

£2.00

Gwersylla gyda'r COBRA - Eisteddfod Meifod

Bydd gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith eleni yn cael eu cynnal yng nghwlb rygbi'r COBRA ym Meifod. Mae'r clwb hefyd yn cynnig gwersylla am brisiau rhesymol iawn - archebwch eich lle heddiw!

Defnyddiwch y dudalen yma i dalu eich blaendal ar gyfer yr wythnos gyfan, a bydd y COBRA yn cadw lle i chi. Isod mae'r prisiau ar gyfer yr wythnos gyfan. Mae hefyd modd i chi archebu lle i wersylla am un noson ar y tro - £25 am garafán, £15 am babell gyda 2 neu rhagor o bobl, neu £10 ar gyfer un person yn unig.

  • Carafán: £150
  • Pabell (i 2 neu ragor o bobl): £70
  • Pabell (un person yn unig): £50

Wrth archebu a thalu'r blaendal, rydych chi'n cytuno i dalu gweddill y gost llawn. Ac yn cytuno i delerau ag amodau clwb COBRA.

ON. nid yw'r prisiau hyn yn cynnwys mynediad i'r gigs - gallech weld y leinyp yma neu brynu tocyn wythnos yma.

Lleolir y maes gwersylla ynghanol pentref Meifod, ar gaeau Clwb Rygbi'r COBRA (SY22 6DA)

Blaendal am wythnos gyfan:

£25.00

Tocyn gwersylla COBRA - noson

Bydd gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith eleni yn cael eu cynnal yng nghlwb rygbi'r COBRA ym Meifod. Mae'r clwb hefyd yn cynnig gwersylla am brisiau rhesymol iawn - archebwch eich lle heddiw!

Defnyddiwch y dudalen yma i dalu am le i wersylla ar gyfer un noson yn unig, a bydd y COBRA'n cadw lle i chi! Dyma'r prisiau fesul noson:

  • Carafán: £25
  • Pabell (i ddwy neu ragor o bobl): £15
  • Pabell (un person yn unig): £10

Os yn aros am yr wythnos gyfan, defnyddiwch y dudalen yma yn lle er mwyn archebu lle. Y prisiau ar gyfer wythnos gyfan yw carafán: £150; pabell (i ddwy neu ragor o bobl): £70, pabell (un person yn unig): £50.

Wrth archebu, rydych chi'n cytuno i  delerau ag amodau clwb COBRA.

Lleolir y maes gwersylla ynghanol pentref Meifod, ar gaeau Clwb Rygbi'r COBRA (SY22 6DA)

 

£15.00