Powys

Cadeirydd: Arwyn Groe
Swyddog Maes: Robin Farrar
Rhif Ffôn: 01970 624501

Mae gan Gymdeithas yr Iaith gangen weithgar ym Maldwyn - croeso i chi ymuno yn y gwaith wrth i ni:

  • Trefnu gigs a digwyddiadau eraill
  • Pwyso ar Gyngor Sir Powys i weithredu er lles y Gymraeg
  • Ymgyrchu y dylai tai cael caniatâu yn ôl yr angen lleol yma

A llawer mwy!

Newyddion Rhanbarth Powys

Angen ail-ystyried 6,000 o dai os yw Powys am weld y Gymraeg yn ffynnu
08/06/15
Croesawu sefydlu gweithgor Powys - ond angen amserlen gweithredu
05/03/15

Digwyddiadau Powys

Yr Hawl i Gartref - Lansiad Ymgyrch dros Fil Cartrefi Fforddiadwy i Bawb

03/08/2015 - 14:00
Yr Hawl i Gartref - Lansiad Ymgyrch dros Fil Eiddo 2pm, Dydd Llun, 3ydd Awst Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812) Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn Lansiad ymgyrch dros...

Herio Cyngor Powys - ble mae'r arweiniad?

04/08/2015 - 14:00
Herio Cyngor Powys - ble mae'r arweiniad? 2pm, Dydd Mawrth, 4ydd Awst Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812) Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn

Dwi eisiau siopa yn Gymraeg - sefyllfa'r Gymraeg mewn archfarchnadoedd

05/08/2015 - 14:00
Dwi eisiau siopa yn Gymraeg! - sefyllfa'r Gymraeg mewn archfarchnadoedd 2pm, Dydd Mercher, 5ed Awst Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812) Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol...
mwy...

Miliwn o siaradwyr Cymraeg - sut i gyrraedd y nod

06/08/2015 - 14:30
Miliwn o siaradwyr Cymraeg - sut i gyrraedd y nod 2.30pm, Dydd Iau, 6ed Awst Pabell y Cymdeithasau 2, Maes Eisteddfod Maldwyn Siaradwyr: Simon Thomas AC (Plaid Cymru), Suzy Davies AC (Ceidwadwyr...
mwy...