Gwynedd-Môn

Cadeirydd: Menna Machreth
Swyddog Maes: Osian Jones
Rhif Ffôn: 01286 662908

Cyfarfodydd Rhanbarth

Rydym fel rhanbarth yn ceisio cyfarfod yn fisol. Mae croeso i bawb, nid oes rhaid bod yn aelod o'r Gymdeithas. Cysylltwch gyda ni i ddarganfod pryd a ble mae'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal.

Gelli di helpu?

Mae angen cyson am dynnu sylw at ddiffygion y Gymraeg ym mhob maes, ac rydym angen cefnogaeth. Er mai yng Ngwynedd a Môn mae'r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg, yma mae'r bygythiad mwyaf hefyd. Felly os oes gennych amser i'w roi, mae digon o waith i'w wneud!

Os gelli di helpu cysyllta â Cadeirydd Rhanbarth Gwynedd-Môn Menna Machreth, gogledd@cymdeithas.org

Newyddion Rhanbarth Gwynedd-Môn

Cartrefi Cymunedol Gwynedd - penodi dau uwch swyddog di-Gymraeg
19/03/15
8000 o dai newydd: Cyfarfod cyhoeddus ym Mhenygroes
19/03/15
Cymdeithas yn galw ar i Gomisiynydd y Gymraeg ymyrryd
02/03/15
'Cau Pobl Allan' - cwyn am ymgynghoriad ar adeiladu wyth mil o dai
18/02/15

Digwyddiadau Gwynedd-Môn

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn

08/09/2015 - 19:30
Yr Institiwt, Caernarfon Cyfle i gyfarfod â Swyddog Maes newydd y gogledd Croeso i gefnogwyr hen a newydd y Gymdeithas yn yr ardal!
mwy...