Contact

Ymholiadau'r Wasg / Press Enquiries

Colin Nosworthy

02920 486 469

colin@cymdeithas.org

Gweinyddiaeth, Aelodaeth, Nwyddau / Administration, Membership, Merchandise

Robin Farrar

post@cymdeithas.org

01970 624 501

Rhanbarth y Gogledd / Northern Region

Osian Jones

gogledd@cymdeithas.org

01286 662908

Rhanbarth Dyfed Region

Bethan Williams

bethan@cymdeithas.org

01970 624 501

Rhanbarth Morgannnwg-Gwent Region

Heledd Williams

de@cymdeithas.org

02920 486 469