Condemnio Cynnig i Gau Neuadd Pantycelyn

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio cynnig Prifysgol Aberystwyth i gau Pantycelyn.  

Dywedodd Bethan Williams swyddog maes lleol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:  

"Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bradychu’r Gymraeg a’i myfyrwyr. Faint o werth mae’r Brifysgol yn ei roi i’r Gymraeg? Mae’r neuadd yn un o’r ychydig gymunedau Cymraeg sydd ar ôl yng Nghymru - bydd cymuned Gymraeg naturiol yn cael ei chwalu oherwydd y Brifysgol. Mae uwch swyddogion y Brifysgol wedi ceisio twyllo myrfyrwyr - dyn nhw ddim yn addas i ddal swyddi cyhoeddus o’r fath. Bydd cell Pantycelyn yn trafod beth fydd ein haelodau yn ei wneud i gefnogi’r ymgyrch er mwyn sicrhau bod y neuadd yn aros ar agor fel llety myfyrwyr y tymor nesaf.”