Archif Newyddion

Picedu gorsafoedd trên achos diffyg gwasanaethau Cymraeg

09/02/2017 - 17:57
Mae ymgyrchwyr iaith wedi picedu gorsafoedd trên ym Mangor a Chaerfyrddin heddiw
darllen
09/02/2017 - 14:40
Wrth ymateb i ddigwyddiad wedi ei drefnu i wrthwynebu newid Ysgol Llangennech i fod yn ysgol Gymraeg dywedodd Sioned Elin, Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith: "Mae newid ysgol Llangennech i fod yn ysgol Gymraeg yn bwysig i'r sir gyfan yn ogystal â Llangennech. Dim ond addysg Gymraeg fydd yn sicrhau bod plant yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg ac yn sicrhau cyfleoedd gwaith a chymdeithasol iddynt yn y dyfodol.

Gwrth-dystio yn Llundain dros ddatganoli darlledu

07/02/2017 - 15:09
darllen

Profiad S4C yn dangos bod rhaid datganoli darlledu - ymgyrchwyr yn Llundain

07/02/2017 - 11:44
darllen

Emyr Llywelyn i wrthod talu'r drwydded deledu er mwyn datganoli darlledu

03/02/2017 - 15:09
Mae'r ymgyrchydd iaith blaenllaw Emyr Llywelyn wedi dweud ei fod yn ymuno â
darllen

Croesawu hawliau iaith newydd myfyrwyr

31/01/2017 - 17:28
Mae ymgyrchwyr iaith wedi dweud y gallai hawliau newydd myfyrwyr prifysgolion a cholegau i'r Gymraeg fod yn 'gam ymlaen' yn dilyn pleidlai
darllen

“Gweithredwch er lles cymunedau” – neges i Gyngor Sir Gâr

28/01/2017 - 13:33
Wrth gloi Fforwm agored yng Nghaerfyrddin heddiw (dydd Sadwrn yr 28ain o Ionawr) mae Cadeirydd rhanbarth Caerfyrddin Cymdeithas yr Iaith wedi galw ar Gyngor Sir Gaerfyrddin i ddefnyddio adolygiad o'i Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) flwyddyn nesaf i sicrhau fod dyfodol i bobl ifanc yng nghymunedau Cymraeg y sir. Daeth pobl o gymunedau ar draws y sir i'r Fforwm i rannu eu profiad nhw o effaith y farchnad dai, polisïau cynllunio, a sut mae colli neu ddiffyg gwasanaethau yn tanseilio cymunedau gyda chynghorwyr blaenllaw a swyddogion perthnasol.
darllen

AC yn 'wrth-Gymraeg' - ymateb Cymdeithas i sylwadau am addysg Gymraeg

25/01/2017 - 19:44
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi beirniadu Aelod Cynulliad am ddadlau yn erbyn addysg Gymraeg i bob disgybl.  Mewn cwestiynau i'r Prif Weinidog, dadleuodd yr Aelod Cynulliad sy'n cynrychioli'r De-Orllewin Caroline Jones na ddylai pob disgybl ddysgu'r Gymraeg yn yr ysgol. 
darllen

Policy paper on devolving broadcasting launched

21/01/2017 - 15:28
  Politicians in London are ‘going to destroy the Welsh media’ making the devolution of broadcasting an ‘urgent priority’ according to language campaigners who have launched a policy paper in Bangor ahead of an upcoming review of S4C.  
darllen

Lansio papur polisi am ddatganoli darlledu yn dilyn bygythiad i S4C

21/01/2017 - 14:20
Mae mudiad iaith yn dadlau bod Gweinidogion yn Llundain ‘yn mynd i ddinistrio darlledu Cymraeg a Chymreig’ a bod datganoli darlledu i Gymru yn ‘flaenoriaeth frys’ wrth iddynt lansio papur polisi manwl am adolygiad o S4C.
darllen
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • nesaf >
 • olaf >>