Boicot Morrisons

Rydw i, drwy lofnodi isod yn nodi fy mwriad i beidio siopa gyda Morrisons o'r 1af o Ragfyr, nes eu bod wedi gweithredu'n gadarnhaol ar y pwyntiau canlynol:

  1. Sicrhau bod pob arwydd yng Nghymru yn ddwyieithog;
  2. Polisi Cyflogaeth ac Ymgyrch Recriwtio fydd yn sicrhau digon o staff sy'n medru ymdrin â chwsmeriaid yn y Gymraeg ym mhob siop yng Nghymru;
  3. labeli dwyieithog clir ar holl gynnyrch brand Morrisons;
  4. deunydd hyrwyddo a marchnata dwyieithog;
  5. cyhoeddiadau uchelseinyddion dwyieithog yn holl siopau Cymru.

Mwy o wybodaeth yma.

Wedi i chi ymuno â'r boicot, ebostiwch Morrisons i adael iddynt wybod a mynnu gwasanaeth Cymraeg cyflawn.

Lawrlwythwch gopi o'r daflen yma i gasglu enwau

beth yw'r sefyllfa yn eich Morrisons chi? Lawrlwythwch yr arolwg yma a rhowch wybod drwy gysylltu â deddf-iaith@cymdeithas.org

Canlyniadau Arolwg Morrisons Caerfyrddin 28 o Dachwedd

Canlyniadau Arolwg Morrisons Aberystwyth 29 o Dachwedd

Arwyddo!

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.