Hafan

Newyddion

Lefelau-A: llai yn astudio'r Gymraeg, angen trawsnewid y gyfundrefn

13/08/2015 - 17:29
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi dweud bod y cwymp yn nifer y disgyblion sy'n astudio'r Gymraeg fel ail iaith a gyhoeddwyd heddiw yn brawf pellach bod angen addysg cyfrwng Cymraeg i bawb.  Wrth ymateb i'r...
darllen mwy

Hen Gar wedi’i adael wrth uned Llywodraeth Cymru

10/08/2015 - 17:11
Wrth gynnal protest wrth uned Llywodraeth Cymru ddydd Gwener, 7fed Awst fe wnaeth aelodau Cymdeithas yr Iaith adael hen gar gyda’r geiriau “Cymraeg Ail Iaith” arno o flaen y stondin. Esboniad y Gymdeithas yw fod dysgu Cymraeg Ail...
darllen mwy
06/08/2015 - 11:12
Mae rhai archfarchnadoedd mawr yn gwrthod darparu rhagor o arwyddion Cymraeg oherwydd y bydden nhw'n anodd i gwsmeriaid eu deall, dyna un o gasgliadau ymchwil a gyhoeddwyd heddiw (2pm, Dydd Mercher, 5ed Awst) gan fudiad iaith...
04/08/2015 - 21:19
Mae angen brys am addysg Gymraeg ar drigolion sir Powys, dyna oedd neges ymgyrchwyr iaith wrth y cyngor sir mewn protest ar faes yr Eisteddfod heddiw.   Mae cangen leol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn sir Drefaldwyn, sydd...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Ceredigion

27/08/2015 - 19:30
Lan lofft tafarn y Cŵps, Aberystwyth Bydd yn gyfle i gynllunio ymgyrchoedd y flwyddyn i ddod ac ethol swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn – os...
mwy...

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Glyndŵr

01/09/2015 - 19:00
Tafarn y Gild, Dinbych Agenda: 1. Croeso ac ymddiheuriadau Bydd swyddog cyflogedig newydd gogledd Cymru yn bresennol, er nid yn dechrau yn ei swydd...
mwy...

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn

08/09/2015 - 19:30
Yr Institiwt, Caernarfon Cyfle i gyfarfod â Swyddog Maes newydd y gogledd Croeso i gefnogwyr hen a newydd y Gymdeithas yn yr ardal!
mwy...