Hafan

Newyddion

Pryder am gyllideb S4C - ymateb

28/05/2015 - 13:33
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi ymateb i'r pryderon diweddaraf am gyllideb S4C.   Dywedodd David Wyn Williams, Is-Gadeirydd Grŵp Digidol Cymdeithas yr Iaith:  "Rydyn ni wedi ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Diwylliant newydd...
darllen mwy
27/05/2015 - 16:52
Cyhuddo Comisiynydd y Gymraeg o lusgo ei thraed Mae pryderon am oedi o ran sicrhau gwasanaethau Cymraeg gan gwmnïau mawrion, megis ffonau symudol Cymraeg, wedi cael eu codi mewn protest ar faes Eisteddfod yr Urdd heddiw. Mae Mesur y Gymraeg (...
26/05/2015 - 09:31
Ar ddechrau wythnos Eisteddfod yr Urdd yng Nghaerffili, mae nifer o arbenigwyr addysg wedi ychwanegu eu cefnogaeth at alwad am i'r cwricwlwm newydd yn ysgolion Cymru roi i bob disgybl y gallu i gyfathrebu a gweithio'n Gymraeg...
23/05/2015 - 20:24
Mae Cymdeithas yr Iaith wedi condemnio cynnig Prifysgol Aberystwyth i gau Pantycelyn.   Dywedodd Bethan Williams swyddog maes lleol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:   "Mae Prifysgol Aberystwyth wedi bradychu’r Gymraeg a’i...

Basged siopa

Gweld fasged.

Digwyddiadau

Cyfarfod Rhanbarth Ceredigion

10/06/2015 - 19:30
Ystafell Dop y Cŵps, Aberystwyth Dewch i rannu a thrafod syniadau am sut gallwn ni gefnogi busnesau lleol, sut mae dylanwadu ar y Cyngor Sir a...
mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Caerfyrddin

11/06/2015 - 19:00
Tafarn y Queen's, Caerfyrddin Bydd cyfarfod nesaf Tynged yr Iaith Sir Gâr ar y 27ain o Fehefin i drafod addysg a gwasanaethau hamdden yn y...
mwy...

Cyfarfod Rhanbarth Powys

16/06/2015 - 19:00
Cian Offis, Llangadfan Gyda'r Eisteddfod ar y gorwel byddwn ni'n cwrdd i drafod beth gallwn ni wneud yn lleol i adeiladu at y Steddfod, yn...
mwy...