Dogfennau a Erthyglau

Cwyn - Any Questions
Annwyl Tony Hall,
 
Ysgrifennaf atoch er mwyn cwyno am y rhaglen Radio 4 'Any Questions' a ddarlledwyd ar 3ydd Chwefror 2017 o Dywyn.
 
Caniatawyd i aelod o'r gynulleidfa ofyn y cwestiwn canlynol yn ystod y rhaglen: "which would the panel choose as a priority for funding in Wales – the Welsh language or care budget?"
 
darllen mwy

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Powys 2017-2020

Mae'r Cyngor yn ymgynghori yma tan Ionawr 25ain: http://www.powys.gov.uk/cy/corfforaethol/dod-i-wybod-am-ymgynghoriadau-ym-mhowys/cynllun-strategol-y-gymraeg-mewn-addysg-csga/

“Darlledu yng Nghymru II” - Papur Trafod

[cliciwch yma i agor fel PDF]

[fersiwn Saesneg / English language version]

“Darlledu yng Nghymru II” - Papur Trafod

Adolygiad S4C: Cyfle i ddatganoli darlledu i Gymru

Cyflwyniad

darllen mwy

Annwyl Weinidog,

Ysgrifennaf atoch yn dilyn cyfarfod gyda'ch swyddogion ar 20fed Rhagfyr i drafod ein hymgyrch 'addysg Gymraeg i bawb'.

Croesawn y ffaith bod y Llywodraeth wedi ymrwymo i:

(i) ddisodli'r cymwysterau 'Cymraeg Ail Iaith' gydag un cymhwyster Cymraeg i bob disgybl erbyn 2021 yn seiliedig ar un continwwm dysgu'r iaith; a

(ii) creu miliwn o siaradwyr Cymraeg.

Llythyr at Gyngor Sir Benfro - ydy'r Cyngor yn ceisio tanseilio Safonau'r Gymraeg?

Annwyl....

darllen mwy
Polisi Ymddygiad

Mae croeso i bawb yn nigwyddiadau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, ac rydyn ni eisiau i bawb allu cyfrannu a mwynhau.

darllen mwy

[Cliciwch yma i agor fel PDF]

Cynllunio'r Gweithlu Addysg – Cyrraedd Miliwn o Siaradwyr Cymraeg

Prif Gasgliadau ac Argymhellion

Cyflwyniad

Ymateb Cymdeithas yr Iath i Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Benfro

Ymateb Cymdeithas yr Iath i Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg Sir Benfro:

O'r dechrau rhaid nodi bod diffyg uchelgais yng ngweledigaeth Cyngor Sir Benfro. Er mai pum mlynedd yw cyfnod y Cynllun Strategol mae nodi “Sicrhau fod pob disgybl yn gallu manteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg o’r safon uchaf ar draws yr Awdurdod.” fel y brif weledigaeth yn agored i ddehongliad.

darllen mwy
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • nesaf >
 • olaf >>