Gwirfoddoli

Mae'r Gymdeithas eich angen chi! Rhowch wybod os oes gennych chi sgiliau neu ddiddordebau arbennig gall helpu gyda ein hymgyrchoedd, er enghraifft:

 • Cyfieithu neu prawf ddarllen
 • Dylunio - posteri, dogfennau i'w hargraffu, memes
 • Creu cartwnau neu celf ymgyrchu
 • Meddwl am drydariadau/negesuon bachog
 • Arbenigedd ym maes cysylltiadau cyhoeddus a marchnata
 • Diddordeb mewn trefnu digwyddiadau i ddysgwyr, neu brofiad fel tiwtor iaith
 • Diddordeb trefnu gweithdai mewn ysgolion
 • Y gallu i ddarparu cyngor cyfreithiol
 • Diddordeb yn ein Grŵp Addysg, neu brofiad ym maes addysg
 • Diddordeb yn ein Grŵp Cymunedau Cynaliadwy, neu brofiad mewn maes cynllunio, amaeth, datblygu economaidd neu lywodraeth leol!
 • Diddordeb yn ein Grŵp Dyfodol Digidol, neu brofiad ym maes teledu / radio / y we
 • Diddordeb yn ein Grŵp Hawl i'r Gymraeg, neu brofiad ym maes hawliau
 • Diddordeb gwirfoddoli ar stondinau Eisteddfod
 • Diddordeb mewn llenwi amlenni ac ati