Gwersylla gyda'r Gymdeithas - Eisteddfod Y Fenni

£25.00
Gwersylla gyda Chymdeithas yr Iaith yng Nghlwb Pêl Droed y Fenni - £30 y pen

Bydd gigs Steddfod Cymdeithas yr Iaith eleni yn cael eu cynnal yng nghlwb pel-droed y Fenni. Mae'r clwb hefyd yn cynnig gwersylla am brisiau rhesymol iawn - archebwch eich lle heddiw!

Defnyddiwch y dudalen yma i dalu eich blaendal ar gyfer yr wythnos gyfan, a bydd y clwb pel-droed yn cadw lle i chi. Isod mae'r prisiau ar gyfer yr wythnos gyfan. Mae hefyd modd i chi archebu lle i wersylla am un noson ar y tro - sef £8 bob pen, bob noson.

  • Carafán a Pebyll: £50 y pen drwy'r wythnos; neu
  • £8 y nos (y pen)

Mynediad i blant dan 12 mlwydd oed yn rhad ac am ddim

Wrth archebu a thalu'r blaendal, rydych chi'n cytuno i dalu gweddill y gost llawn. Ac yn cytuno i delerau ac amodau clwb pel-droed Y Fenni,

ON. nid yw'r prisiau hyn yn cynnwys mynediad i'r gigs - bydd y tocynnau ar werth maes o law.

Lleolir y maes gwersylla ym mhentref Y Fenni, ar gaeau Clwb Pel-Droed Y Fenni (Pen-y-Pound)

Blaendal am wythnos gyfan:

Pris: £25.00