Hawliau Iaith Newydd

 

Eich Hawliau Newydd i’r Gymraeg

1. Hawl i ohebu a chyfathrebu â chyrff yn Gymraeg
2. Hawl i wasanaeth ffôn Cymraeg
3. Hawl i gyfarfodydd personol yn Gymraeg, gan gynnwys cyfarfodydd sy’n ymwneud â lles personol
4. Hawl i gyfrannu at gyfarfodydd cyhoeddus yn Gymraeg
5. Hawl i weld a chlywed gwybodaeth gyhoeddus yn Gymraeg, gan gynnwys arwyddion, hysbysebion, ffurflenni a systemau annerch cyhoeddus
6. Hawl i wasanaethau ar-lein a rhyngweithiol yn Gymraeg, gan gynnwys ar wefannau, apiau, ar gyfryngau cymdeithasol ac ar beiriannau hunan-wasanaeth
7. Hawl i wasanaethau wyneb yn wyneb yn Gymraeg, gan gynnwys mewn derbynfeydd a lleoliadau gwasanaeth eraill
8. Hawl i gyrsiau addysg yn Gymraeg, megis gwersi nofio
 

Hawliau Gweithwyr i’r Gymraeg

1. Hawl i ddysgu Cymraeg a gloywi iaith yn y gwaith
2. Hawl i wasanaethau adnoddau dynol yn Gymraeg
3. Hawl i weithio ar gyfrifiadur yn Gymraeg
4. Hawl i geisio am swydd yn Gymraeg
5. Hawl i arwyddion a negeseuon Cymraeg yn y gwaith
 
#fyhawl
01970624501
 
Mae union fanylion yr hawliau newydd i'r Gymraeg i'w gweld yn Safonau'r Gymraeg ar wefan y Cynulliad yma. Disgwylir i'r hawliau ddod i rym ym mis Ionawr 2016 ar gyfer awdurdodau lleol, parciau cenedlaethol a Llywodraeth Cymru wedi pleidlais gadarnhaol yn y Cynulliad. Disgwylir y bydd gweddill y sector gyhoeddus a rhannau o'r sector wirfoddol a phreifat yn dilyn dros y misoedd wedi hynny.