Datganoli Darlledu i Gymru

Ymunwch a'r ymgyrch i ddatganoli darlledu i Gymru trwy ebostio post@cymdeithas.org isod.

Llenwa'r blychau priodol. Fe anfonir y neges yn awtomatig.

Testun : Hoffwn ymuno a'r ymgyrch i ddatganoli darlledu i Gymru
Neges :

Annwyl Gymdeithas yr Iaith,

Hoffwn ymuno a'r ymgyrch i ddatganoli darlledu i Gymru.

Yn gywir

Eich manylion