Dy Ardal Di

Mae sicrhau trefniadaeth leol effeithiol yn ran holl bwysig o waith Cymdeithas yr Iaith. O wneud hyn, gellir ennill sylw i alwadau ac ymgyrchoedd y mudiad mewn nifer o ardaloedd gwahanol.

Map o'r rhanbarthauRhanbarthau

Y prif ran o drefniadaeth leol y Gymdeithas yw'r rhanbarth. Mae gan y mudiad 6 rhanbarth sy'n ymestyn ar draws Cymru gyfan:

Mae'r rhanbarthau hyn yn cwrdd yn rheolaidd, ac yn trefnu ymgyrchoedd yn eu hardal hwy. Pwysa ar dy ranbarth di er mwyn cael gwybod pryd fydd y cyfarfod nesaf ac er mwyn gweld beth sydd ar y gweill ar hyn o bryd.

Celloedd

O fewn pob rhanbarth, fe geir nifer o gelloedd lleol hefyd. Y 'gell' yw'r elfen mwyaf lleol o drefniadaeth y Gymdeithas. Gellir sefydlu Celloedd mewn Ysgol, Coleg, Pentref, Tref, Dinas neu mewn man gwaith. Mae manylion rhai celloedd lleol wedi eu nodi ar y wefan hon.

Pwysa ar dy Ranbarth i weld os oes cell yn dy ardal. Os nad oes, beth am sefydlu un? Gall unrhyw aelod sefydlu cell yn enw'r Gymdeithas, gall Cell fod yn unrhywbeth o ddau ffrind yn cwrdd bob nawr ac yn y man i ddegau o bobl yn cwrdd yn gyson.

Cysyllta gyda dy hanbarth os wyt am gychwyn Cell, a gall y Rhanbarth wedyn dy roi di mewn cyswllt ag aelodau eraill yn dy ysgol, coleg, pentref, tref neu fan gwaith.