Dwi Eisiau Byw yn Gymraeg

eisiau-byw-yn-gymraeg.jpg

Lawrlwythwch ac argraffwch y poster yma (PDF) (JPG) ac yna tynnwch lun gyda'r poster, a'i drydar gyda'r hashnod #dwieisiaubywyngymraeg. Bydd eich neges yn ymddangos isod.

Trydar am "#dwieisiaubywyngymraeg"

Canlyniadau llawn #DwiEisiauBywYnGymraeg ar twitter.com

Os nad oes gyda chi gyfrif Twitter, ebostiwch y llun at post@cymdeithas.org, ac fe wnawn ni ein gorau glas i'w ychwanegu at ein gwefan neu uwchlwythwch y llun i'n tudalen Facebook.

Pwyswch yma i weld y lluniau sydd eisoes ar wefan y Gymdeithas.