Rali - NA i 8,000 o dai

29/03/2014 - 13:00

Rali - NA i 8,000 o dai!
Y Maes Caernarfon.
1pm, Dydd Sadwrn, Mawrth 29ain

 
 

Siaradwyr:

  • Angharad Tomos
  • Craig ap Iago
  • Toni Schiavone
  • Ieu Wyn

Mi fydd 2014 yn flwyddyn dyngedfennol i'r Gymraeg yn siroedd Gwynedd a Môn. Yn ystod y flwyddyn mi fydd Cynghorau Sir Gwynedd a Môn yn symud yn eu blaen i basio'r hyn sydd yn cael ei alw yn “Gynllun Datblygu Lleol”. Bwriad y cynllun fydd adeiladu 8,000 o dai yn y ddwy sir.

Mae agen tai yma yn y gogledd orllewin, ond tai sydd yn ateb gofynion lleol, nid ateb gofynion pocedi cwmnïau adeiladu mawr. Nid oes unrhyw waith ymchwil wedi ei gwblhau gan y ddau Gyngor er mwyn mesur yr angen lleol am dai, ac yn anffodus mae'r ddau Gyngor wedi derbyn amcangyfrifon poblogaeth Llywodraeth Cymru heb gwestiwn.

Ers canlyniadau siomedig y cyfrifiad llynedd, rydym yn ymwybodol iawn bod cymunedau Cymraeg eu hiaith mewn sefyllfa fregus iawn, ac rydym yn grediniol y bydd adeiladu miloedd o dai, fel sydd yn cael ei gynnig yn y cynllun datblygu, yn sicr o fod yn hoelen olaf yn arch ein cymunedau Cymraeg.

Mi fydd pob cymuned yn cael eu heffeithio gan y cynllun yma, gydag ambell bentref yn wynebu datblygiadau anferthol.

Dewch i Gaernarfon ar y dydd, er mwyn mynnu bod Cynghorau Sir Gwynedd a Môn yn creu cynllun datblygu cynaliadwy, sy'n ateb gofynion ein cymunedau.

Faint o gymunedau Cymraeg fydd ar ôl, os caniateir i'r cynllun yma fynd yn ei flaen?

Bydd yr ymgyrch yn dwysau yn erbyn y cynllun yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.

Digwyddiad Facebook - facebook.com/events/593993920670653

gogledd@cymdeithas.org