Dwy Ysgol, Dwy Gymuned yn Mynnu Byw

29/06/2013 - 11:00

Mehefin 29 ain - Carmel / Fron Dyffryn Nantlle

Diwrnod llawn gweithgareddau er mwyn gyrru neges i Leighton Andrews a Chyngor
Gwynedd ein bod ni'n mynnu byw. Ac i fynnu dyfodol i Ysgolion Carmel a Bronyfoel

Cymdeithas yr Iaith ac Ymgyrch Penyrorsedd yn cyflwyno -

Dydd Sadwrn – Mehefin 29ain

11 yb – Ysgol Bronyfoel

Gweithgareddau arbennig i blant, ac ymddangosiad arbennig gan berson “enwog”
IAWN.

12 yp – Cadwyn Cymunedau

Er mwyn dangos y cyfeillgarwch a'r awydd i frwydro syn bodoli yn y ddwy gymuned,
bydd plant y ddwy ysgol / rhieni / aelodau cyffredin o'r cyhoedd yn creu cadwyn
papur milltir a hanner o hyd er mwyn uno'r ddwy ysgol yn y frwydr.

2.30 yp – Cyfarfod Cyhoeddus er mwyn hel gwrthwynebiadau i'r cynllun.

Ysgol Carmel

Dr Dafydd Glyn Jones

Toni Schaivone

Dewi Llwyd Evans

Mari Parker

Angharad Tomos – Stori o Wald y Rwla

Peintio Wynebau

Gweithgareddau i blant

5.00 Neuadd Pentref Carmel

Gig a Disgo

Efo cyn-ddisgyblion Ysgolion Carmel a Fronyfoel

Y Reu