Digwyddiad Ffilmio Addysg Gymraeg i Bawb - Doc Penfro

06/11/2014 - 18:45

Fel rhan o ymgyrch am addysg Gymraeg i bawb mae Cymdeithas yr Iaith yn ffilmio clipiau byr o bobl sydd am ddweud sut bydden nhw wedi manteisio o addysg Gymraeg, a sut maen nhw wedi cael budd o addysg Gymraeg.

Byddwn ni yn y Ganolfan Ddysgu Cymunedol Aberdaugleddau - Sgwâr Albion yn Noc Penfro o 6.45. Croeso i unrhyw un ddod draw i gyfrannu.

Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.org