Cyfarfod Cell Conwy

11/02/2015 - 07:30

Caffi Contesa Llanrwst.

Dyma gyfle i aelodau a chefnogwyr y Gymdeithas ddod at eu gilydd yn ardal Conwy i drafod gwaith y Gymdeithas yn yr ardal.

Byddwn yn canolbwyntio ar ddau thema -

Addysg Gymraeg i Bawb

Cynllunio

Gwybodaeth - gogledd@cymdeithas.org