Digwyddiadau

Cymdeithas yr Iaith yn Steddfod Meifod 2015

01/08/2015 ()

Gigs yn y COBRA, Meifod  

mwy...

Yr Hawl i Gartref - Lansiad Ymgyrch dros Fil Cartrefi Fforddiadwy i Bawb

03/08/2015 - 14:00

Yr Hawl i Gartref - Lansiad Ymgyrch dros Fil Eiddo 2pm, Dydd Llun, 3ydd Awst Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812) Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn Lansiad ymgyrch dros...

mwy...

Herio Cyngor Powys - ble mae'r arweiniad?

04/08/2015 - 14:00

Herio Cyngor Powys - ble mae'r arweiniad? 2pm, Dydd Mawrth, 4ydd Awst Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812) Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn

mwy...

Dwi eisiau siopa yn Gymraeg - sefyllfa'r Gymraeg mewn archfarchnadoedd

05/08/2015 - 14:00

Dwi eisiau siopa yn Gymraeg! - sefyllfa'r Gymraeg mewn archfarchnadoedd 2pm, Dydd Mercher, 5ed Awst Uned Cymdeithas yr Iaith Gymraeg (Unedau 811-812) Y Maes, Eisteddfod Genedlaethol...

mwy...

Miliwn o siaradwyr Cymraeg - sut i gyrraedd y nod

06/08/2015 - 14:30

Miliwn o siaradwyr Cymraeg - sut i gyrraedd y nod 2.30pm, Dydd Iau, 6ed Awst Pabell y Cymdeithasau 2, Maes Eisteddfod Maldwyn Siaradwyr: Simon Thomas AC (Plaid Cymru), Suzy Davies AC (Ceidwadwyr...

mwy...

Noson Jamie Bevan

12/08/2015 - 19:30

Lan lofft y Cŵps Hanes Jamie yn ymgyrchu Cyfle i glywed beth mae Cymdeithas yr Iaith yn ei wneud yn lleol Cerddoriaeth Mwy o wybodaeth - bethan@cymdeithas.cymru / 01970 624501

mwy...

Cyfarfod Blynyddol rhanbarth Ceredigion

27/08/2015 - 19:30

Lan lofft tafarn y Cŵps, Aberystwyth Bydd yn gyfle i gynllunio ymgyrchoedd y flwyddyn i ddod ac ethol swyddogion y rhanbarth am y flwyddyn – os oes gyda chi ddiddordeb yn swyddi cadeirydd, is-...

mwy...

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Glyndŵr

01/09/2015 - 19:00

Tafarn y Gild, Dinbych Agenda: 1. Croeso ac ymddiheuriadau Bydd swyddog cyflogedig newydd gogledd Cymru yn bresennol, er nid yn dechrau yn ei swydd tan ddiwedd mis Medi. 2. Penodi'r canlynol: (a...

mwy...

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Gwynedd a Môn

08/09/2015 - 19:30

Yr Institiwt, Caernarfon Cyfle i gyfarfod â Swyddog Maes newydd y gogledd Croeso i gefnogwyr hen a newydd y Gymdeithas yn yr ardal!

mwy...

Cyfarfod Blynyddol Rhanbarth Morgannwg Gwent

10/09/2015 - 18:00

Yn y Masons Arms, Caerdydd, CF3 2TX   Cyfarfod Rhanbarth am 6yh i'w ddilyn gan siaradwr gwadd - Meirion Prys am 8. Yna bydd adloniant a chymdeithasu o 9.30 ymlaen.  

mwy...