Deisebau

Dyma ddeisebau cyfredol y Gymdeithas.

Rydym yn chwilio am 100 o bobl i gadw llygad barcud ar waith Cyngor Sir Gâr, drwy ddilyn cyfarfodydd a darllen cofnodion a chyhoeddiadau'r cyngor, er mwyn sicrhau bod y cyngor yn cadw at y...
Galwn ar y Llywodraeth i dderbyn yr egwyddor fod y gallu i gyfathrebu a gweithio'n Gymraeg yn sgil addysgol hanfodol na ddylid amddifadu unrhyw ddisgybl ohono. I call on the Welsh Government to...
Rydw i, drwy lofnodi isod yn nodi fy mwriad i beidio siopa gyda Morrisons o'r 1af o Ragfyr, nes eu bod wedi gweithredu'n gadarnhaol ar y pwyntiau canlynol: Sicrhau bod pob arwydd yng...
Rwy'n cefnogi ymgyrch Cymdeithas yr Iaith Gymraeg dros drefn cynllunio sy'n ateb anghenion Cymru trwy daclo tlodi, diogelu ein planed a’n hamgylchedd, a chryfhau ein hiaith genedlaethol...
Ysgol Gymraeg i Aberdaugleddau / A Welsh school for Milford Haven
Does dim ysgol nac uned Cymraeg yn Aberdaugleddau. Aberdaugleddau ydy'r unig dref yn Sir Benfro heb unrhyw darpariaeth Gymraeg. Er mwyn cael addysg Cymraeg mae plant yn gorfod mynd i Hwlffordd...
Arwyddo'r Ddeiseb
"Dwi eisiau byw yn Gymraeg yng Nghaerdydd"
"Dwi eisiau byw yn Gymraeg yng Nghaerdydd"   Yn sgil canlyniadau Cyfrifiad 2011 a’r cynnydd gafwyd yn nifer siaradwyr Cymraeg dinas Caerdydd, rydyn ni'n datgan ein bwriad i...
Arwyddo'r Ddeiseb
Dwi eisiau Byw yn Gymraeg yng Ngheredigion
Yn sgil y dirywiad yn nifer cymunedau Cymraeg Ceredigion rydyn ni'n datgan ein bwriad i fyw yn Gymraeg ac yn galw ar Gyngor Sir Ceredigion i weithredu i alluogi holl bobl y sir i fyw yn Gymraeg....
Arwyddo'r Ddeiseb
Adduned - Byw yn Gymraeg - Sir Gâr
Adduned i bobl sy'n byw yn Sir Gâr ac sydd eisiau gweld y Gymraeg yn parhau fel iaith gymunedol fyw. "Addunedwn fyw yn Gymraeg a mynnwn fod creu amodau i gymunedau Cymraeg fyw...
Arwyddo'r Ddeiseb