Cyfarfod Cyffredinol

Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol Cymdeithas yr Iaith bob mis Hydref. Yn y cyfarfod hwn, fe gyflwynir adroddiadau ar waith y mudiad dros y flwyddyn a fu, ac fe drafodir pa feysydd y dylid eu blaenoriaethu am y flwyddyn sydd i ddod.

Mae croeso i bob un o aelodau Cymdeithas yr Iaith i fynychu'r cyfarfod hwn, gan gyflwyno cynigion a rhoi enwebiadau ar gyfer swyddi swyddogion y Senedd.

Cyfarfod Cyffredinol 2015

10:30am, Dydd Sadwrn 3ydd Hydref
Lleoliad i'w gadarnhau
-------------------------------------------------
* 2pm - Rali Flynyddol

post@cymdeithas.org 01970 624501

Cyfarfod Cyffredinol 2014

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2014 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2013

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2013 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2012

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2012 fel y pasiwyd [PDF]

Cyfarfod Cyffredinol 2011

Cynigion Cyfarfod Cyffredinol 2011 fel y pasiwyd [PDF]