Barcudiaid Sir Gâr

Rydym yn chwilio am 100 o bobl i gadw llygad barcud ar waith Cyngor Sir Gâr, drwy ddilyn cyfarfodydd a darllen cofnodion a chyhoeddiadau'r cyngor, er mwyn sicrhau bod y cyngor yn cadw at y Strategaeth Iaith maen nhw wedi ei fabwysiadu ac yn gwneud cynydd.

Wyt ti am fod yn un o farcudiaid Sir Gâr? Llenwa'r ffurflen yma, ac fe gysylltwn gyda ti gyda mwy o fanylion.

Gyda'n gilydd gallwn sicrhau dyfodol llewyrchus i'r Gymraeg yn Sir Gâr.

Arwyddo!