Addysg Gymraeg i Bawb / Welsh-medium Education for All

Galwn ar y Llywodraeth i dderbyn yr egwyddor fod y gallu i gyfathrebu a gweithio'n Gymraeg yn sgil addysgol hanfodol na ddylid amddifadu unrhyw ddisgybl ohono.

I call on the Welsh Government to accept the principle that the ability to communicate and work in Welsh is an essential educational skill of which not a single pupil should be deprived. [Click here for English language explanation] 

(Noder - bydd eich enw yn cael ei weld yn gyhoeddus oni bai eich bod yn cysylltu gyda ni i ddweud yn wahanol - post@cymdeithas.org)

Arwyddo!

Mae angen bod tic yn y blwch yma er mwyn i chi dderbyn newyddion pellach am yr ymgyrch hon.