6 pheth

Ers cyhoeddi canlyniadau argyfyngus y Cyfrifiad, rydyn ni wedi dweud nad oes diben eistedd yn ôl a derbyn y canlyniadau: gydag ymgyrchu cadarnhaol ac ewyllys gwleidyddol, gallwn ni newid ein tynged a thynged ein cymunedau Cymraeg. Ond, ar hyn o bryd, mae Carwyn Jones yn eistedd yn ôl, er i ni bwyso arno i flaenoriaethu 6 maes polisi o’r 38 o argymhellion yn ein Maniffesto Byw.

Mae'n amser i Lywodraeth Cymru ddatgan ei bwriad i weithredu'r 6 pheth yma:

1. Addysg Gymraeg i Bawb
 
2. Tegwch Ariannol i'r Gymraeg
 
3. Gweinyddu'n fewnol yn Gymraeg
 
4. Safonau Iaith i Greu Hawliau Clir
 
5. Trefn Cynllunio er budd ein Cymunedau
 
6. Darlledwr aml-blatfform Cymraeg newydd
 

#6pheth #argyfwng

[Fersiwn Saesneg y tudalen / English]

Cyfrannwch i'r drafodaeth trwy drydar gyda'r hashnod #6pheth

Trydar am "#6pheth"